23 August 09:00Studio

Syftet med projektet

Projektet syftar till att bidra till att göra förpackningar av plast och papper ner cirkulära genom att skapa ett samverkansforum som berör alla parter i förpackningsvärdekedjan. Detta ska uppnås via ökad kunskap och förståelse hos alla aktörer om hur strukturerna ser ut idag för att identifiera innovativa förbättringsförslag. Kunskapen ska bäras vidare i förpackningsklustret Packbridge vars nätverk samlar hela förpackningsvärdekedjan.

Träffar

Vi kommer i detta projekt att träffas under 4 tillfällen under 2018.  
Datum: 6 februari, 10 april, 19 juni, 23 aug

Denna träff kommer fokusera på:

Under denna träffen knyts säcken ihop och möjliga lösningar som identifierats under träffarna sammanställs, testas och prioriteras efter vad aktörerna anser vara mest relevant att gå vidare med, givet realiserbarheten och potentialen att faktiskt göra pappers- och plastförpackningar mer cirkulära. Det är på den avslutande träffen som vi går från ord till handling och planerar hur och av vilka aktörer som lösningsförslagen tas vidare.

Vill du deltaga?

Är du intresserad av att deltaga på våra träffar? Anmäl gärna ditt intresse nedan så återkommer vi med mer information. 

Med finansiering från: